Üretim Prosesimiz

Pancar

Pancar

5 il, 10 ilçe, 53 köy de bulunan hammadde üreticisi olan çiftçini pancarı üretimi aşamasında gerekli teknik ve fiziki desteklemeleri ile şeker pancarı üretiminde yüksek digestionlu(Polarlı), verimli ve usare saflığı yüksek pancar üretimini, tedariğini hedeflemektedir.

Fabrika

Fabrika

Şeker üretiminde Ulusal kalite standartları karşılamanın yanı sıra uluslararası kalite standartlarına da haiz kristal şeker üretimi gerçekleştirmek faaliyet ve kalite politikasının temelini oluşturmaktadır.

Şeker

Şeker

Şeker kalitesini belirleyen temel 3(üç) parametre olan renk tipi, çözelti rengi ve kül değeri bakımından Bor Şeker A.Ş.’de Türk gıda kodeksinde belirtilen kalite parametrelerinden daha yüksek kalitede üretim gerçekleştirilmektedir.

Çiftçi Portal
Whatsapp Destek Hattı