İK Politikamız

 

Kaliteli Üretim, Kaliteli İnsanla Başlar,

BOR ŞEKER ANONİM ŞİRKETİ olarak;

 • İnsan kaynakları politikamızın temel amacı; başarılı ve ilklerle dolu kurumumuzda değerlerimiz, vizyonumuz ve stratejilerimiz doğrultusunda kaliteli ürünlerimiz ve iş yapış şekillerimizle bugünkü var olduğumuz konumumuzu daha da üst seviyelere taşıyabilmektir.
 • Kaliteli ürün ve hizmetin doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumumuzda devamlılığını sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek olduğunun bilinci içerisindeyiz.
 • Çalışanlarımıza birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan Bor Şeker; çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilmektedir.
 • Çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimlerini birlikte sağlamak, kurumumuzda örnek teşkil edecek davranışları desteklemek, onları dinleyerek ve birlikte hareket ederek gelişimlerini şekillendirmek en önemli görevlerimiz arasındadır.
 • Bor Şeker olarak, çalışanlarına fırsat yaratmanın ve destek olmanın, sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli anahtar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem vermekteyiz.
 • Nitelikli insan kaynağı ile başarı ve gelişimin sağlanacağının bilincinde olan Bor Şeker, İnsan Kaynakları Yönetiminin önemine inanarak, İnsan Kaynakları Politikamızın İlkelerinin uygulanmasında sürekli takip desteğiyle bu önemi her aşamada hissettirmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

 • İnsan Odaklı çalışma sistemleri ile çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak benimsemek,
 • Etkin ve verimli çalışma modelleri için İnsan Kaynakları Planlaması yapmak,
 • Yetenek ve değişim yönetimi ile nitelikli çalışanları aramıza katmak,
 • Kalite Politikasına, standartlarına uygun ve Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
 • Etkin öneri sistemi ile çalışanlarımıza kulak vermek ve önerilerini değerlendirirken başarılı uygulamaları da ödüllendirmek,
 • Yeniliklere açık uygulamalar ile inovasyon sürecine destek vermek,
 • İşbaşı ve Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimleri ile çalışanlarımızda gerekli farkındalık ve dikkati yaratarak aynı zamanda mesleki gelişimlerini sağlamak, sürekli eğitim ve gelişim politikaları ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek,
 • Çalışanlarımızın çalışma yerlerini; verimlilik, ergonomi ve çalışma şartları açısından uygun şekilde düzenlemek, geliştirmek ve gerektiğinde yeniden organize etmek,
 • Takım çalışmasını her birime indirgemek ve şirket kültüründe kalıcı olmasını sağlamak,
 • Organizasyonel yapımızı, zamana ve değişimlere hızlı adapte olabilecek şekilde uyarlamak,

Bor Şeker İnsan Kaynakları Politikası

Amaç, müşterilere kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için çalışanların gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğu gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve kariyer olanakları sağlamaktır.

Bor Şeker insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Bor Şeker'in geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, tek Bor Şeker ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Bor Şeker'de insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser..

 

Çiftçi Portal
Whatsapp Destek Hattı