Çerez Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çerez Uygulamalarına İlişkin Aydınlatma Metni 

Değerli İnternet Sitesi Kullanıcımız, 

Bor Şeker A.Ş. (“Bor Şeker” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, internet sitesi kullanıcılarımızdan (“Kullanıcı”) internet sitemizde konumlandırılan çerezler vasıtasıyla elde edilecek kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi bilgilerinize sunuyoruz. 

İşbu aydınlatma metninin amacı internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız ile bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

  1. Çerez Çeşitleri 

İnternet sitemizi ziyaretiniz ile kullanımı gerçekleşecek çerez türleri aşağıda gösterilmiştir:  

1. Sürelerine Göre Çerezler 

2. Kullanım Amaçlarına Göre 

3. Taraflarına Göre 

Oturum Çerezleri: Kullanıcının internet sayfasındaki oturumunun sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanılan ve kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir. 

Performans-Analitik Çerezler: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek, performans ve analitik amaçlarla istatistiki ölçüm için kullanılan çerezlerdir. 

Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesince yerleştirilen, kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmeyen çerezlerdir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır. 

Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığında silinmeyen, belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen çerezlerdir. Bu çerçevede, internet sitemizde iletişim sekmesinde kullanım sürelerine göre kalıcı çerezler kullanılmaktadır. 

 

  1. Kullanılan Çerezler, Veri İşleme Amacı, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi 

İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanılacak çerezler aşağıda detaylandırılmıştır: 

Kullanılan Çerezin Çeşidi 

Oturum Çerezi 

Çerez İsmi 

PHPSESSID 

Çerez Tipi 

Birinci taraf çerez 

Çerezin Kullanım Amacı 

İnternet sayfasını işlevsel ve çalışabilir kılmak,  

İnternet sayfa ziyaret oturumunu sağlamak 

Çerezin Saklama Süresi 

Oturum Süresi Boyunca 

Hukuki Sebep 

İşbu çerezler yoluyla ilgili oturum süresince kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır. 

 

  1. Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları 

Kullandığınız tarayıcının ayarları aracılığıyla da internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz: 

  • Google Chrome  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr  

  • Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma  

  • Safari 

https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732  

  • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/  

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru  

İnternet sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden  kvkk@borseker.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. 

Bor Şeker kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.  

Bor Şeker yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebilir. Talebin kabul edilmesi halinde, Bor Şeker olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.   

  1. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri 

İşbu metinde kullanılan Bor Şeker ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Bor Şeker A.Ş. için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu kişisel verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir: 

BOR ŞEKER A.Ş.  
MERSİS NO: 0478056194500010 
Adres: Şeker Mahallesi Bor Cad. Cadde No: 67A/ Bor Niğde 
Telefon: +90 (850) 304 0 267 
KEP Adresi: borseker@hs01.kep.tr  

Çiftçi Portal
Whatsapp Destek Hattı